Zastosowanie w organizacji: Controlling i Finanse

Zastosowanie systemu Eureca w organizacji jest bardzo szerokie. System wywodzi się z dziedziny controllingu i finansów dlatego w tych obszarach jest najczęściej wykorzystywany. Jednak Eureca wspiera Użytkowników także w zakresie sprzedaży i marketingu, HR czy produkcji. Poniżej przykłady wykorzystania w controllingu i finansach czyli planowanie, analizy finansowe i zarządzanie rentownością.

Koszty

Budżetowanie kosztów zależy od przyjętego modelu i szczegółowości. Koszty mogą być planowane np. wg struktury organizacyjnej, kosztów rodzajowych, obszarów czy też procesów.

Planowaniu mogą podlegać różne dane liczbowe, np. wartości, ilości, stawki i koszty jednostkowe.

Bardzo ciekawymi funkcjami w planowaniu i budżetowaniu są:

-Możliwość wprowadzania komentarzy do planów czy też odchyleń

-Możliwość planowania w wielu scenariuszach

-Możliwość alokacji kosztów

-Możliwość planowania od dołu do góry, od góry do dołu czy też przyrostowo.

Sprawozdania finansowe

W systemie EURECA planowane i raportowane mogą być również wszystkie sprawozdania finansowe (RZiS – w układzie zarówno ustawowym jak i zarządczym, Bilans, Cash Flow). Istnieje możliwość również sporządzenia sprawozdań skonsolidowanych.

Ciekawą możliwością jest również dostęp do predefiniowanych modeli (np. analiza wskaźnikowa czy modele cash flow). Warto skorzystać z tych gotowych już funkcjonalności (tzw. paczki).

Rentowność

W systemach ewidencyjnych ERP dane gromadzone są w różnych modułach typu sprzedaż, magazyny, finanse-księgowość czy kadry-płace. Niezwykle trudne, a często nawet niemożliwe jest przygotowanie analiz rentowności.

W systemie EURECA możliwe jest utworzenie dowolnego modelu do wyliczania rentowności zarówno w zakresie wykonania (np. wg ABC czy TD ABC) jak też planowania (np. wg ABB). Zaawansowane funkcje dostępne są w wersji EURECA serwer.

Przy wdrażaniu zarządzania rentownością częstym problemem przedsiębiorstw jest brak potrzebnych danych niezbędnych do alokacji kosztów.  Unikalną cechą systemu EURECA jest możliwość utworzenia dowolnej ewidencji danych źródłowych, która może być docelowym rozwiązaniem lub też prototypem (na podstawie, którego przygotowywane są wymagania względem rejestracji danych z ERP).