Umożliwiamy naszym Klientom wybór  instalacji oprogramowania na własnych serwerach lub skorzystanie z Chmury, gdzie zapewniamy dostęp do zaawansowanych rozwiązań informatycznych bez konieczności ponoszenia dużych nakładów na własne serwery, licencje i usługi z tym związane.

Sprzedaż

 1. Obsługa faktur sprzedaży, rachunków sprzedaży, paragonów, paragonów imiennych, faktur detalicznych na podstawie paragonów, korekt faktur, zwrotów detalicznych, faktur zaliczkowych, faktur pro forma. Dokumenty sprzedaży mogą być wystawiane z wielu magazynów.
 2. Rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów paskowych).
 3. Automatyczna synchronizacja zmian asortymentu w kartotece i urządzeniach zewnętrznych. 
 4. Wybór adresu dostawy na dokumentach sprzedaży i wydaniach; możliwość wyboru innego dostawcy w dokumentach zakupu oraz innego odbiorcy w dokumentach sprzedaży oraz zamówieniach.
 5. Płatności gotówkowe, kartami płatniczymi, przelewem, kredytowe, kredytem kupieckim z określonym terminem płatności.
 6. Możliwość edycji wzorców wydruku

Zamówienia od klienta

 1. Rozbudowany system zamówień; każda pozycja dokumentu może mieć indywidualny termin realizacji, również wcześniejszy niż termin realizacji całego dokumentu. Istnieje możliwość rezerwowania stanu magazynowego.
 2. Podczas wprowadzania dokumentu można zdefiniować termin realizacji pozycji, który jest wyliczany na podstawie oczekiwanego średniego czasu dostawy z kartoteki towaru.
 1. Możliwość przekształcania zamówień w dokumenty handlowe, jak i magazynowe.
 2. Fiskalizacja faktur zaliczkowych.
 3. Ewidencjonowanie wpłat od klientów na poczet zamówień za pomocą faktur zaliczkowych.
 4. Możliwość wyboru wysyłania do drukarki fiskalnej nazw towarów występujących na fakturach zaliczkowych lub zbiorczych zaliczek w poszczególnych stawkach.

Zlecenia dla dostawcy

 1. Sprawna obsługa bieżących stanów magazynowych – użytkownik może zamawiać dostawę towaru do stanu optymalnego magazynu.
 2. Istnieje możliwość rezerwacji konkretnej dostawy
 3. Kontrola tzw. Asortymentu na wyczerpaniu
 4. Ewidencjonowanie zleceń produkcyjnych montażu i demontażu z możliwością zmiany zapotrzebowania na składniki.
 5. Możliwość zarezerwowania konkretnej dostawy.

Zakup

 1. Ewidencjonowanie zewnętrznych dokumentów handlowych jako faktury zakupu, rachunki zakupu, korekty faktur zakupu.
 2. Łatwe wypisywanie korekt do dokumentów oraz not korygujących za pomocą jednego kliknięcia na dokumencie korygowanym.
 3. Zakup z rozbiciem przyjęcia na partie, rejestracja rozbieżności w przyjęciach magazynowych.
 4. Możliwość skalkulowania cen towarów w kartotece na podstawie cen w dokumencie zakupu.
 5. Korekta kosztu dostaw.
 6. Możliwość edycji wzorców wydruku

Ogólne

 1. Możliwość współpracy z systemem szybkiej sprzedaży.  Sprawdza się w sklepach jedno- i wielostanowiskowych (w tym samoobsługowych), zarówno w pojedynczych sklepach, jak i sieciach.
 2. Możliwość zdefiniowania wielu cenników.
 3. Możliwość płatności gotówkowej w wydzielonym stanowisku kasowym.
 4. Oprócz gotówki czy kart płatniczych można zdefiniować wiele innych form płatności, np. płatność za pobraniem, bony.
 5. Rozszerzone możliwości płatności odroczonych – rozbicie na raty.   
 6. Możliwość cedowania płatności na innego płatnika.
 7. Archiwizacja baz danych z możliwością ustalania harmonogramów.
 8. Drukowanie naklejek zarówno dla towarów, jak i kontrahentów za pomocą wielu szablonów.
 9. Obsługa zamienników , czyli prostych zbiorów towarów bądź usług, które na dokumentach można wymienić za pomocą specjalnej funkcji pomiędzy elementami z tego samego zbioru.  
 10. Kompensaty wielowalutowe.