Umożliwiamy naszym Klientom wybór  instalacji oprogramowania na własnych serwerach lub skorzystanie z Chmury, gdzie zapewniamy dostęp do zaawansowanych rozwiązań informatycznych bez konieczności ponoszenia dużych nakładów na własne serwery, licencje i usługi z tym związane.

 1. Naliczanie, drukowanie i wysyłka elektroniczna deklaracji skarbowych (PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-12, PIT-37, PIT-40).
 2. Obsługa delegacji krajowych i zagranicznych.
 3. Akordy, prowizje i potrącenia komornicze.
 4. Pełna ewidencja czasu pracy obsługująca godziny przepracowane, nadgodziny dzienne i średniotygodniowe, godziny nocne, urlopy, zwolnienia lekarskie, inne nieobecności, ekwiwalenty za urlop.
 5. Obsługa akordów, prowizji i potrąceń komorniczych.
 6. Generowanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS – współpraca z programem Płatnik.
 7. Umowy o pracę i cywilnoprawne wraz z aneksami.
 8. Rozbudowane składniki płacowe (naliczenia, potrącenia, składniki parametryczne, składniki definiowalne, składniki automatyczne, duże możliwości parametryzacji);
 9. Definicje list płac i zestawów płacowych, ułatwiające i automatyzujące naliczanie comiesięcznych wynagrodzeń;
 10. Rozbudowany analizator wypłat wraz z wyjaśnieniem obliczeń wypłat.
 11. Drukowanie i ewidencjonowanie przelewów z tytułu wynagrodzeń dla pracowników oraz dla instytucji (urzędów skarbowych i innych instytucji powiązanych ze składnikami płacowymi pracowników).