Umożliwiamy naszym Klientom wybór  instalacji oprogramowania na własnych serwerach lub skorzystanie z Chmury, gdzie zapewniamy dostęp do zaawansowanych rozwiązań informatycznych bez konieczności ponoszenia dużych nakładów na własne serwery, licencje i usługi z tym związane.

  1. Ewidencjonowanie historii kontaktów z klientem, wykonanych działań z jego udziałem, przedstawionych ofert i procesów ofertowych, wystawionych dokumentów handlowych
  2. Dostęp do pełnej historii kontaktów z klientem (działania, wiadomości e-mail, wystawione dokumenty, wiarygodność płatnicza, data ostatniego kontaktu, nazwisko opiekuna klienta, wysokość udzielonych rabatów itd.);
  3. Obsługa wielowariantowych ofert dla klientów
  4. Przetwarzanie ofert w dokumenty magazynowe i handlowe
  5. Planowanie i wykonywanie działań w oparciu o kalendarz (zadań, spotkań, telefonów, faksów, listów, notatek, rozmów internetowych, wiadomości e-mailowych) zarówno dotyczących klientów, jak i niepowiązanych z klientami;
  6. Wbudowany moduł poczty elektronicznej – automatyczne przypisywanie e-maili do odpowiednich klientów, możliwość tworzenia wiadomości zbiorczych (mailing) na podstawie zdefiniowanych szablonów oraz pól autotekstu (sprawdzanie poprawności pisowni, kontrola obecności załączników, reguły wiadomości itp. )